Inhoud van de cursussen

Leer clubbridge (derde jaar)

Dinsdagmiddag van 13.30 tot 16.00

De stap van bridgeles naar een bridgeclub is spannend. Dat kunnen duizenden bridgers getuigen. De beginnende bridger komt in aanraking met biedafspraken en conventies die hem vreemd zijn. Bovendien blijken ervaren bridgers het niet zo nauw te nemen met cursusregels als ‘openen vanaf 12 punten’ en ‘een volgbod belooft een goede vijfkaart’. En bij onregelmatigheden wordt de arbiter aan tafel ontboden. Zo kan snel het gevoel ontstaan in een andere wereld beland te zijn.
Deze cursus heeft tot doel de kloof tussen cursus en club te verkleinen. Er wordt gekeken naar de gewoonten van wedstrijdbridgers, bijvoorbeeld ten aanzien van preëmptief bieden. De meest gebruikte conventies worden aangestipt. Verder wordt er regelmatig een belangrijk onderwerp uit de spelregels onder de loep genomen. Iemand die een sport of spel beoefent behoort nu eenmaal enige kennis van de spelregels te hebben. Natuurlijk blijft er ook in deze lessen voldoende tijd over om zelf spellen te spelen en zo aan de eigen bied- en speeltechniek te werken.

Spelregels en speeltechniek

Woensdagavond van 19.00 tot 21.30

Beginnende bridgers zeggen vaak ‘dat spelen lukt wel, maar dat bieden is zo moeilijk’. Dat is vrijwel altijd onterecht. Natuurlijk is het goed om via een mooi biedverloop in het juiste contract te komen, maar als er dan te weinig slagen gemaakt worden levert het vervolgens toch geen punten op. Goed leren spelen kost zeker net zo veel tijd en inspanning als goed leren bieden. In deze cursus wordt geleerd om langs de juiste lijnen te denken bij het maken van een plan voor af- of tegenspel. Het gebruikte lesboek is ‘Flitsend spelen’.

Hiernaast wordt er ook aandacht besteed aan spelregels. Hoe zit het nu echt met dat ‘Stop’kaartje? Wat moet er wel en niet gealerteerd worden? En waarom kost een verzaking de ene keer meer slagen dan de andere keer?

Verder gevorderden

Dinsdagochtend van 10.00 tot 12.30

Het lesboek van deze cursus is ‘Hogerop met Berry Westra’. In zes van de lessen wordt steeds één onderwerp behandeld. In de andere zes lessen worden spellen met onderwerpen uit de eerste twaalf hoofdstukken gespeeld, in willekeurige volgorde. Het doel hiervan is om de diverse onderwerpen ook in de praktijk te leren herkennen. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere: Signaleren, doubletten, de veilige hand, de vierde kleur en reverse bieden.